Joost en Roel beoordelen hypotheken

Hypotheekrente verwachting 2024: Gaat de rente dalen of stijgen?

Geschreven op: augustus 22, 2023
Je bent benieuwd naar de hypotheekrenteverwachting voor 2024. Wat gaat de rente doen? Gaat deze dalen of stijgen?

De voorspellingen van de hypotheekrente is interessant voor toekomstige huizenkopers, huiseigenaren met een aflopende rentevastperiode of die willen oversluiten en voor vastgoed investeerders die een huis willen kopen om te verhuren.

Ik ben Roel Wonders, Erkend hypothecair planner met meer dan 10 jaar ervaring in de hypotheekwereld. Ik houd alle (rente)ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Hieronder vertel ik eerst even wat hypotheekrente precies is en waarom de hoogte van de rente zo belangrijk is. Verder vertel ik wat de hoogte van de hypotheekrente bepaalt en hoe de rente zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

Vervolgens geef ik mijn verwachting van hoe de rente zich in 2024 gaat ontwikkelen – en of deze dus zal dalen, gelijk zal blijven of zal stijgen. Weten hoeveel jij in 2024 kunt lenen, welke maandasten daarbij horen én wie de beste hypotheekaanbieders zijn? Plan dan even een gratis gesprek met mij in.

Wat is hypotheekrente?

Je kunt geld lenen van een hypotheekaanbieder om een woning te kopen. Hypotheekaanbieders lenen dit geld echter niet gratis uit. Je moet een vergoeding betalen om dit geld te mogen lenen.

Deze vergoeding noemen we de hypotheekrente.

Geldverstrekkers willen rente ontvangen, omdat ze zelf ook kosten maken om het geld te lenen, omdat ze risico lopen (dat de lening niet wordt terugbetaald) én omdat ze winst willen maken.

Bekijk de actuele hypotheekrentes

Waarom is de hoogte van de hypotheekrente zo belangrijk?

Samen met de voorwaarden is de hypotheekrente het belangrijkste onderdeel van een hypotheek, maar waarom is dat?

Dat komt omdat de hoogte van de hypotheek heel veel bepaalt, namelijk:

  • Hoeveel jij maximaal kunt lenen
  • Of de huizenprijzen dalen of stijgen (link naar huizenprijzen verwachting 2024)
  • Hoe hoog de maandlasten zijn
  • Hoe duur de gehele hypotheek is

 

1. Hoeveel jij maximaal kunt lenen

Wanneer de hypotheekrente hoog is, dan wordt jouw leencapaciteit – dus hoeveel jij maximaal kunt lenen – iets lager. Een lage hypotheekrente zorgt er echter voor dat jij meer geld kunt lenen.

Bereken hoeveel jij maximaal kunt lenen

2. Of de huizenprijzen dalen of stijgen

Wanneer de hypotheekrente hoog is, dan wordt de hypotheek duurder en kan het voor potentiële kopers moeilijker worden om een (hoge) hypotheek te nemen.

Omdat minder mensen een (hoge) hypotheek kunnen krijgen, kunnen de huizenprijzen dalen. Het is een iets ander principe dan het ‘’vraag-en-aanbod’’ principe, maar is het is wel vergelijkbaar.

De vraag echter neemt niet af, omdat mensen wel willen kopen, maar niet kunnen kopen. Hierdoor neemt de mogelijkheid om te kopen af en dalen de prijzen (tot bedragen waarvoor meer mensen wél een hypotheek kunnen krijgen).

Wanneer de hypotheekrente echter laag is, dan kunnen mensen makkelijker veel geld lenen. Hierdoor neemt de mogelijkheid om te kopen toe. Dit zorgt weer voor een stijging van de huizenprijzen.

3. Hoe hoog de maandlasten zijn

Een hogere hypotheekrente zorgt voor hogere maandlasten, omdat een deel van deze maandlasten uit rente bestaat.

Bij zowel een annuïteitenhypotheek, een lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek heeft de hoogte van de hypotheekrente effect op de maandlasten. Een lagere hypotheekrente is een voordeel voor alle drie de aflosvormen.

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen hypotheekrente betaald. Een hogere hypotheekrente zorgt dus voor hogere maandlasten, terwijl een lagere hypotheekrente voor lagere maandlasten zorgen.

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandlasten in principe gelijk, maar bij een hogere rente, wordt er minder afgelost. Bij een lineaire hypotheek blijft het bedrag aan maandelijkse aflossing gelijk, maar zorgt de hogere rente voor hogere maandlasten.

4. Hoe duur de hypotheek is

De hoogte van de hypotheekrente heeft veel impact op de totale prijs van de hypotheek over de gehele looptijd, bijvoorbeeld 30 jaar. Veranderingen van enkele procenten kunnen al zorgen voor een veel duurdere of goedkopere hypotheek.

Wanneer de hypotheekrente bijvoorbeeld van 3% naar 5% stijgt, dan kan dit op een hypotheek van 265.000 euro, in een periode van 30 jaar, al voor meer dan 100.00 euro aan kosten zorgen!

Wat bepaalt nu de hoogte van de hypotheekrente

De hypotheekrente is dus de vergoeding die moet worden betaald om geld te kunnen lenen voor het kopen van een huis. De hoogte van deze hypotheekrente is heel belangrijk, maar wat bepaalt nu precies of de rente gaat dalen of stijgen?

Wat de hypotheekrente in 2024 gaat doen wordt vooral bepaald door:

1. De kapitaalmarktrente

Geld dat hypotheekaanbieders uitlenen, wordt gekocht op de geldmarkt of de kapitaalmarkt. Voor het inkopen van geld moeten hypotheekaanbieder ook rente betalen. We noemen deze rente de ‘’kapitaalmarktrente’’.

Hoeveel kapitaalmarktrente banken moeten betalen, bepaalt natuurlijk hoeveel hypotheekrente banken aan jou en mij vragen.

Wanneer ze het geld goedkoop kunnen inkopen, kunnen ze het geld tegen een lage rente uitlenen. Wanneer ze het geld echter duurder moeten inkopen, moeten ze het geld ook tegen een hogere rente uitlenen.

2. De Europese Centrale Bank (ECB)

De hoogte van de kapitaalmarkt rente wordt bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen moeten worden om de prijs en de beschikbaarheid van geld in de economie te beïnvloeden.

Of de ECB besluit om de kapitaalmarktrente te verlagen of te verhogen – en daarmee dus indirect de hypotheekrente te verlagen of te verhogen – wordt grotendeels bepaalt door de economische situatie en inflatie:

De economische situatie

Over het algemeen wordt de kapitaalmarktrente – en daarmee indirect de hypotheekrente – verlaagd wanneer de economische groei aan het vertragen is.

Door de rente te verlagen worden leningen goedkoper, waardoor bedrijven meer investeren en consumenten meer uitgeven. Daardoor wordt de economie aangejaagd, waardoor deze weer groeit.

Inflatie

Wanneer de rentes laag zijn, wordt de economie gestimuleerd. Lage rentes zorgen er namelijk voor dat geld vrijwel gratis te lenen is. Hierdoor wordt er meer geïnvesteerd en uitgegeven.

Lage rentes kunnen echter ook zorgen voor een hoge inflatie, omdat ze stimuleren om te lenen, uit te geven én te investeren. Hierdoor neemt de vraag naar goederen en diensten toe, waardoor de prijzen stijgen.

Wanneer de prijzen teveel stijgen (omdat het geld minder waard wordt), dan is het de taak van de Europese Central Bank om in te grijpen met renteverhogingen. Een belangrijke taak van de ECB is namelijk zorgen voor prijsstabiliteit.

3. Concurrentiestrijd tussen hypotheekaanbieders

De hoogte van de hypotheekrente wordt grotendeels beïnvloed door de hoogte van de kapitaalmarktrente, maar de concurrentiestrijd tussen hypotheekaanbieders bepaalt ook de hoogte van de hypotheekrente.

De aanbieders moeten namelijk met elkaar concurreren en willen daarbij de laagste hypotheekrente aanbieden.

In 2010 hadden we in Nederland ongeveer 20 hypotheekaanbieders. In 2015 liep dat aantal al op naar 30. Inmiddels is dat aantal gestegen naar zo’n 40 hypotheekaanbieders. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat deze geldverstrekkers met elkaar concurreren en daarmee zo’n laag mogelijke rente aanbieden.

De verwachting is dat deze concurrentiestrijd in 2024 gewoon doorgaat.

Bekijk alle hypotheekaanbieders

Hypotheekrente ontwikkelingen tot 2024

Sinds 2014/2015 hebben we te maken met historisch lage rentestanden. Daarmee werd de economie gestimuleerd. De Europese Centrale Bank (ECB) rekende zelfs met een negatieve marktrente. Het betekende dat de rente voor het eerst onder de 0% kwam.

Banken en pensioenfondsen kregen daarom geen rente over hun geld ‘’op de spaarrekening van de ECB’’, maar moesten hierover betalen. Dit zorgde ervoor dat deze partijen hun geld liever uitleende – en dit tegen hele lage (hypotheek)rentes.

Omdat het geld vrijwel gratis te lenen was, werden er veel huizen gekocht en stegen de huizenprijzen enorm. In 2021 werden we geconfronteerd met de gevolgen van deze lage rentestanden. De inflatie begon steeds verder op te lopen en alles werd duurder, omdat ons geld in waarde daalde.

Als (trage) reactie op de inflatie, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogd. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 voerde de ECB een stevige renteverhoging door. De laatste twee kwartalen van 2022 is de rente vervolgens vrij stabiel gebleven, waarbij er dus geen grote verhogingen zijn doorgevoerd.

Eind 2022 stond de rente op een niveau, waarop we nu – in augustus 2023 – nog steeds zitten. Na elke lichte stijging van de hypotheekrente, kwam vervolgens ook weer een lichte daling.

Mijn hypotheekrente verwachting voor 2024

Roel Wonders Joost van Herpen

Ik verwacht dat in 2024 de rente (voor een rentevast periode van 10 jaar) tussen de 4,5 en 5% zal uitkomen en wellicht heel licht zal stijgen.

Ik baseer mijn verwachting voornamelijk op de periodieke rentewijzigingen die ik van geldverstrekkers ontvang. Ik verwacht op basis van de overzichten die ik ontvang, niet dat de rente (begin) 2024 boven de 5% zal uitkomen.

Zoals ik aangaf bepaalt de kapitaalmarktrente van de Europese Centrale Bank (ECB) grotendeels de hoogte van de hypotheekrente, maar de beslissingen die zij in 2024 gaan nemen zijn heel onvoorspelbaar.

De rente kan niet eindeloos worden verhoogd, omdat de economie daarmee te veel wordt afgeremd en sinds augustus 2023 zit Nederland officieel in een recessie. Verder zorgt een te hoge rente ervoor dat overheids-, bedrijfs-, en consumentenschulden onbetaalbaar worden.

Ondertussen verwacht ik ook niet dat de ECB de rente zal verlagen, omdat we tegelijkertijd te maken hebben met een hardnekkige inflatie.

De ECB zal dan waarschijnlijk ook zoeken naar een evenwicht tussen het behouden van de economische groei en het onder controle houden van inflatie.

Bij het streven naar dit evenwicht, is de mogelijkheid om de rente te verlagen en te verhogen het belangrijkste instrument van de ECB – en ik verwacht dat dat evenwicht ligt bij een rente van 4.5 tot 5%.

Verwachting januari 2024

Geschreven op 7 december 2023: Ik verwacht dat de hypotheekrente in januari 2024 lager zal zijn dan in december 2023. Het lijkt erop dat de geldmarktrente stabiliseert, omdat de inflatie aan het afnemen is. De geldmarktrente is de rente waar banken de hypotheekrentes op baseren. Als de geldmarktrente daalt dan zie je dat terug in dalende hypotheekrentes, met name de rente voor 10 jaar vast zie je dan dalen.

Hypotheekadvies

Je bent misschien van plan om een huis te kopen en wilt daarom weten wat de rente in 2024 gaat doen. Je weet nu wat mijn verwachting is.

Als Erkend hypothecair planner weet ik alles van hypotheken. De hypotheekrente is iets waar we weinig invloed op hebben. Het is een belangrijk onderdeel van een goede hypotheek, maar niet het enige onderdeel.

Ik help graag met het vinden van een goede en betaalbare hypotheek voor jouw woonwensen. Of je nu een startershypotheek nodig hebt, een volgende woning wilt kopen of jouw huidige huis wilt aanhouden voor de verhuur – ik kan daarmee helpen.

Je kunt al jouw vragen vrijblijvend aan me stellen. Stuur me even een e-mail, bel me op 0418-700550 of plan meteen even een gratis gesprek met mij in.

Laatste blogberichten

Hoeveel overbieden op een huis in 2024?

Hoeveel overbieden op een huis in 2024?

Door de krapte op de woningmarkt is de vraag naar woningen nog steeds veel groter dan het aanbod. In 2024 wordt daarom weer overboden, maar wat houdt dat precies in en hoeveel kun jij het beste overbieden?

Ik ben niet alleen erkend hypothecair planner, maar ook gecertificeerd aankoop- en verkoopbegeleider. Ik weet dus alles van hypotheken, maar help mensen ook bij het kopen van een huis. Ik kan dus helpen bij het (verantwoord) overbieden op een woning.

Hieronder vertel ik alles over overbieden:

Van de strategie van makelaars om in te spelen op overbieden tot de risico’s van overbieden. Ik vertel waar je het geld vandaan kunt halen om over te bieden en leg uit op welke manieren jij jouw budget om over te bieden kunt bepalen.

Ook bespreek ik Bieden met Zekerheid, waarmee (veel) overbieden misschien niet nodig is.

Je kunt ook meteen een gratis gesprek met me inplannen, zodat we samen een goede biedstrategie kunnen bepalen…

Studieschuld verzwijgen bij hypotheek

Studieschuld verzwijgen bij hypotheek

Je hebt een studieschuld opgebouwd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en komt er nu achter dat deze schuld invloed heeft op jouw maximale hypotheek. Je kunt dankzij deze studieschuld dus minder lenen.

Je wil toch graag een maximale hypotheek krijgen en denkt erover na om deze studieschuld te verzwijgen.

Ik ben Roel Wonders en ik weet alles van hypotheken. Hieronder vertel ik alles over het verzwijgen van een studieschuld.

Ik vertel waarom een studieschuld de maximale hypotheek verlaagt en of het verplicht is om de studieschuld op te geven. Ik geef ook aan wat de gevolgen van het verzwijgen van een studieschuld is en ik deel een aantal betere oplossingen.

Je kunt ook meteen een gratis persoonlijk gesprek met me inplannen om over een hypotheek met studieschuld te praten.

Roel Wonders opgenomen in overzicht van beste adviseurs van Nederland

Roel Wonders opgenomen in overzicht van beste adviseurs van Nederland

Advieskeuze is een onafhankelijke website die in 2011 is opgericht. Op deze website kunnen mensen hun financieel dienstverlener beoordelen door middel van reviews. Op advieskeuze staan bijvoorbeeld verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs en makelaars.

Vanaf 2022 maakt deze review website een ‘’Advieskeuze Topselectie’’. In deze selectie zijn de beste adviseurs van Nederland opgenomen.

Roel Wonders is opgenomen in deze ranklijst van beste adviseurs in Nederland.

Roel in de Advieskeuze Topselectie 2023

Bij het samenstellen van de topselectie zijn ‘’alle actieve financieel advieskosten in Nederland door strenge filters van Advieskeuze gegaan’’. Daarbij is gekeken naar de reviews, de online presentatie van het bedrijf en de zichtbaarheid van medewerkers.

Roel Wonders is heeft deze strenge filters doorstaan en is opgenomen in de Topselectie van 2023 van Advieskeuze.

Award winnaar advieskeuze topselectie 2023

Wat anderen over mij vertellen

Klanten hebben mijn dienstverlening beoordeeld op Advieskeuze – een onafhankelijk platform dat consumenten helpt bij het kiezen van een goede en betrouwbare adviseur.

Hypotheekrentes vergelijken?

Wat is de hypotheekrente op dit moment? Welke geldverstrekker biedt de laagste rente aan?

Vergelijk nu alle rentes en ontdek wie de goedkoopste aanbieder is:

Waar kan ik mee helpen?

Stel een vraag en ik reageer binnen 1 werkdag.

4 + 14 =

0 reacties