Joost en Roel beoordelen hypotheken

Hypotheekrente verwachting 2024: Gaat de rente dalen of stijgen?

Geschreven op: augustus 22, 2023
Je bent benieuwd naar de hypotheekrenteverwachting voor 2024. Wat gaat de rente doen? Gaat deze dalen of stijgen?

De voorspellingen van de hypotheekrente is interessant voor toekomstige huizenkopers, huiseigenaren met een aflopende rentevastperiode of die willen oversluiten en voor vastgoed investeerders die een huis willen kopen om te verhuren.

Ik ben Roel Wonders, Erkend hypothecair planner met meer dan 10 jaar ervaring in de hypotheekwereld. Ik houd alle (rente)ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Hieronder vertel ik eerst even wat hypotheekrente precies is en waarom de hoogte van de rente zo belangrijk is. Verder vertel ik wat de hoogte van de hypotheekrente bepaalt en hoe de rente zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

Vervolgens geef ik mijn verwachting van hoe de rente zich in 2024 gaat ontwikkelen – en of deze dus zal dalen, gelijk zal blijven of zal stijgen.

Wat is hypotheekrente?

Je kunt geld lenen van een hypotheekaanbieder om een woning te kopen. Hypotheekaanbieders lenen dit geld echter niet gratis uit. Je moet een vergoeding betalen om dit geld te mogen lenen.

Deze vergoeding noemen we de hypotheekrente.

Geldverstrekkers willen rente ontvangen, omdat ze zelf ook kosten maken om het geld te lenen, omdat ze risico lopen (dat de lening niet wordt terugbetaald) én omdat ze winst willen maken.

Bekijk de actuele hypotheekrentes

Waarom is de hoogte van de hypotheekrente zo belangrijk?

Samen met de voorwaarden is de hypotheekrente het belangrijkste onderdeel van een hypotheek, maar waarom is dat?

Dat komt omdat de hoogte van de hypotheek heel veel bepaalt, namelijk:

  • Hoeveel jij maximaal kunt lenen
  • Of de huizenprijzen dalen of stijgen (link naar huizenprijzen verwachting 2024)
  • Hoe hoog de maandlasten zijn
  • Hoe duur de gehele hypotheek is

 

1. Hoeveel jij maximaal kunt lenen

Wanneer de hypotheekrente hoog is, dan wordt jouw leencapaciteit – dus hoeveel jij maximaal kunt lenen – iets lager. Een lage hypotheekrente zorgt er echter voor dat jij meer geld kunt lenen.

Bereken hoeveel jij maximaal kunt lenen

2. Of de huizenprijzen dalen of stijgen

Wanneer de hypotheekrente hoog is, dan wordt de hypotheek duurder en kan het voor potentiële kopers moeilijker worden om een (hoge) hypotheek te nemen.

Omdat minder mensen een (hoge) hypotheek kunnen krijgen, kunnen de huizenprijzen dalen. Het is een iets ander principe dan het ‘’vraag-en-aanbod’’ principe, maar is het is wel vergelijkbaar.

De vraag echter neemt niet af, omdat mensen wel willen kopen, maar niet kunnen kopen. Hierdoor neemt de mogelijkheid om te kopen af en dalen de prijzen (tot bedragen waarvoor meer mensen wél een hypotheek kunnen krijgen).

Wanneer de hypotheekrente echter laag is, dan kunnen mensen makkelijker veel geld lenen. Hierdoor neemt de mogelijkheid om te kopen toe. Dit zorgt weer voor een stijging van de huizenprijzen.

3. Hoe hoog de maandlasten zijn

Een hogere hypotheekrente zorgt voor hogere maandlasten, omdat een deel van deze maandlasten uit rente bestaat.

Bij zowel een annuïteitenhypotheek, een lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek heeft de hoogte van de hypotheekrente effect op de maandlasten. Een lagere hypotheekrente is een voordeel voor alle drie de aflosvormen.

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen hypotheekrente betaald. Een hogere hypotheekrente zorgt dus voor hogere maandlasten, terwijl een lagere hypotheekrente voor lagere maandlasten zorgen.

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandlasten in principe gelijk, maar bij een hogere rente, wordt er minder afgelost. Bij een lineaire hypotheek blijft het bedrag aan maandelijkse aflossing gelijk, maar zorgt de hogere rente voor hogere maandlasten.

4. Hoe duur de hypotheek is

De hoogte van de hypotheekrente heeft veel impact op de totale prijs van de hypotheek over de gehele looptijd, bijvoorbeeld 30 jaar. Veranderingen van enkele procenten kunnen al zorgen voor een veel duurdere of goedkopere hypotheek.

Wanneer de hypotheekrente bijvoorbeeld van 3% naar 5% stijgt, dan kan dit op een hypotheek van 265.000 euro, in een periode van 30 jaar, al voor meer dan 100.00 euro aan kosten zorgen!

Wat bepaalt nu de hoogte van de hypotheekrente

De hypotheekrente is dus de vergoeding die moet worden betaald om geld te kunnen lenen voor het kopen van een huis. De hoogte van deze hypotheekrente is heel belangrijk, maar wat bepaalt nu precies of de rente gaat dalen of stijgen?

Wat de hypotheekrente in 2024 gaat doen wordt vooral bepaald door:

1. De kapitaalmarktrente

Geld dat hypotheekaanbieders uitlenen, wordt gekocht op de geldmarkt of de kapitaalmarkt. Voor het inkopen van geld moeten hypotheekaanbieder ook rente betalen. We noemen deze rente de ‘’kapitaalmarktrente’’.

Hoeveel kapitaalmarktrente banken moeten betalen, bepaalt natuurlijk hoeveel hypotheekrente banken aan jou en mij vragen.

Wanneer ze het geld goedkoop kunnen inkopen, kunnen ze het geld tegen een lage rente uitlenen. Wanneer ze het geld echter duurder moeten inkopen, moeten ze het geld ook tegen een hogere rente uitlenen.

2. De Europese Centrale Bank (ECB)

De hoogte van de kapitaalmarkt rente wordt bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen moeten worden om de prijs en de beschikbaarheid van geld in de economie te beïnvloeden.

Of de ECB besluit om de kapitaalmarktrente te verlagen of te verhogen – en daarmee dus indirect de hypotheekrente te verlagen of te verhogen – wordt grotendeels bepaalt door de economische situatie en inflatie:

De economische situatie

Over het algemeen wordt de kapitaalmarktrente – en daarmee indirect de hypotheekrente – verlaagd wanneer de economische groei aan het vertragen is.

Door de rente te verlagen worden leningen goedkoper, waardoor bedrijven meer investeren en consumenten meer uitgeven. Daardoor wordt de economie aangejaagd, waardoor deze weer groeit.

Inflatie

Wanneer de rentes laag zijn, wordt de economie gestimuleerd. Lage rentes zorgen er namelijk voor dat geld vrijwel gratis te lenen is. Hierdoor wordt er meer geïnvesteerd en uitgegeven.

Lage rentes kunnen echter ook zorgen voor een hoge inflatie, omdat ze stimuleren om te lenen, uit te geven én te investeren. Hierdoor neemt de vraag naar goederen en diensten toe, waardoor de prijzen stijgen.

Wanneer de prijzen teveel stijgen (omdat het geld minder waard wordt), dan is het de taak van de Europese Central Bank om in te grijpen met renteverhogingen. Een belangrijke taak van de ECB is namelijk zorgen voor prijsstabiliteit.

3. Concurrentiestrijd tussen hypotheekaanbieders

De hoogte van de hypotheekrente wordt grotendeels beïnvloed door de hoogte van de kapitaalmarktrente, maar de concurrentiestrijd tussen hypotheekaanbieders bepaalt ook de hoogte van de hypotheekrente.

De aanbieders moeten namelijk met elkaar concurreren en willen daarbij de laagste hypotheekrente aanbieden.

In 2010 hadden we in Nederland ongeveer 20 hypotheekaanbieders. In 2015 liep dat aantal al op naar 30. Inmiddels is dat aantal gestegen naar zo’n 40 hypotheekaanbieders. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat deze geldverstrekkers met elkaar concurreren en daarmee zo’n laag mogelijke rente aanbieden.

De verwachting is dat deze concurrentiestrijd in 2024 gewoon doorgaat.

Bekijk alle hypotheekaanbieders

Hypotheekrente ontwikkelingen tot 2024

Sinds 2014/2015 hebben we te maken met historisch lage rentestanden. Daarmee werd de economie gestimuleerd. De Europese Centrale Bank (ECB) rekende zelfs met een negatieve marktrente. Het betekende dat de rente voor het eerst onder de 0% kwam.

Banken en pensioenfondsen kregen daarom geen rente over hun geld ‘’op de spaarrekening van de ECB’’, maar moesten hierover betalen. Dit zorgde ervoor dat deze partijen hun geld liever uitleende – en dit tegen hele lage (hypotheek)rentes.

Omdat het geld vrijwel gratis te lenen was, werden er veel huizen gekocht en stegen de huizenprijzen enorm. In 2021 werden we geconfronteerd met de gevolgen van deze lage rentestanden. De inflatie begon steeds verder op te lopen en alles werd duurder, omdat ons geld in waarde daalde.

Als (trage) reactie op de inflatie, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogd. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 voerde de ECB een stevige renteverhoging door. De laatste twee kwartalen van 2022 is de rente vervolgens vrij stabiel gebleven, waarbij er dus geen grote verhogingen zijn doorgevoerd.

Eind 2022 stond de rente op een niveau, waarop we nu – in augustus 2023 – nog steeds zitten. Na elke lichte stijging van de hypotheekrente, kwam vervolgens ook weer een lichte daling.

Mijn hypotheekrente verwachting voor 2024

Roel Wonders Joost van Herpen

Ik verwacht dat in 2024 de rente (voor een rentevast periode van 10 jaar) tussen de 4,5 en 5% zal uitkomen en wellicht heel licht zal stijgen.

Ik baseer mijn verwachting voornamelijk op de periodieke rentewijzigingen die ik van geldverstrekkers ontvang. Ik verwacht op basis van de overzichten die ik ontvang, niet dat de rente (begin) 2024 boven de 5% zal uitkomen.

Zoals ik aangaf bepaalt de kapitaalmarktrente van de Europese Centrale Bank (ECB) grotendeels de hoogte van de hypotheekrente, maar de beslissingen die zij in 2024 gaan nemen zijn heel onvoorspelbaar.

De rente kan niet eindeloos worden verhoogd, omdat de economie daarmee te veel wordt afgeremd en sinds augustus 2023 zit Nederland officieel in een recessie. Verder zorgt een te hoge rente ervoor dat overheids-, bedrijfs-, en consumentenschulden onbetaalbaar worden.

Ondertussen verwacht ik ook niet dat de ECB de rente zal verlagen, omdat we tegelijkertijd te maken hebben met een hardnekkige inflatie.

De ECB zal dan waarschijnlijk ook zoeken naar een evenwicht tussen het behouden van de economische groei en het onder controle houden van inflatie.

Bij het streven naar dit evenwicht, is de mogelijkheid om de rente te verlagen en te verhogen het belangrijkste instrument van de ECB – en ik verwacht dat dat evenwicht ligt bij een rente van 4.5 tot 5%.

Hypotheekadvies

Je bent misschien van plan om een huis te kopen en wilt daarom weten wat de rente in 2024 gaat doen. Je weet nu wat mijn verwachting is.

Als Erkend hypothecair planner weet ik alles van hypotheken. De hypotheekrente is iets waar we weinig invloed op hebben. Het is een belangrijk onderdeel van een goede hypotheek, maar niet het enige onderdeel.

Ik help graag met het vinden van een goede en betaalbare hypotheek voor jouw woonwensen. Of je nu een startershypotheek nodig hebt, een volgende woning wilt kopen of jouw huidige huis wilt aanhouden voor de verhuur – ik kan daarmee helpen.

Je kunt al jouw vragen vrijblijvend aan me stellen. Stuur me even een e-mail of bel me op 0418-700550

Laatste blogberichten

Check mijn laatste blogberichten:

Hypotheek vastzetten: hoe lang is verstandig?

Hypotheek vastzetten: hoe lang is verstandig?

Je bent van plan om in 2023 of 2024 een hypotheek af te sluiten. Je kunt bij het afsluiten van een hypotheek kiezen voor een rentevaste periode. Je kunt kiezen voor een variabele, korte of lange rentevaste periode. Je wilt nu weten of het slim is om de hypotheekrente lang vast te zetten.

Ik ben Roel Wonders, erkend hypothecair planner, en hieronder vertel ik alles over het (lang) vastzetten van de hypotheekrente.

Ik vertel wat de voor- en nadelen zijn van een lange rentevaste periode en leg uit hoe jij het beste deze keuze kunt maken. Ik kan als adviseur natuurlijk ook persoonlijk advies geven over de duur van de rentevaste periode die het beste bij jou past.

Hypotheekregels 2024: wat gaat er veranderen?

Hypotheekregels 2024: wat gaat er veranderen?

Ieder jaar veranderen er allerlei hypotheekregels. In 2024 worden er ook weer allerlei regels gewijzigd en komen er nieuwe regels bij.

Je wilt weten welke regels er allemaal veranderen in 2024 om er vervolgens slim op in te spelen. Jouw maximale leencapaciteit kan bijvoorbeeld hoger of lager uitvallen in 2024, waardoor het misschien slimmer is om in 2023 nog een huis te kopen – of juist te wachten tot 2024.

Ik ben Roel Wonders, erkend hypothecair planner. Ik weet als een van de eerste welke regels en hypotheeknormen allemaal veranderen, omdat ik dagelijks met hypotheken bezig ben.

Je leest hieronder alles over de nieuwe regels voor 2024. Wanneer er nieuwe regels of normen bij komen, voeg ik deze toe aan deze pagina. Ontdek nu welke regels en normen wijzigen: 

Kan ik kosten koper meefinancieren met de hypotheek?

Kan ik kosten koper meefinancieren met de hypotheek?

Als jij een huis koopt, moet je niet alleen geld hebben om het huis te kunnen kopen, maar ook om de bijkomende kosten te betalen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten noemen we ”kosten koper (k.k.)”.

Vaak wordt er spaargeld (of een schenking) gebruikt om deze kosten koper te betalen, maar wat als jij geen spaargeld hebt? Zijn deze kosten dan mee te financieren?

Ik ben Roel Wonders, Erkend Hypothecair planner, en hieronder vertel ik alles over kosten koper en het meefinancieren van deze kosten…

Wat anderen over mij vertellen

Klanten hebben mijn dienstverlening beoordeeld op Advieskeuze – een onafhankelijk platform dat consumenten helpt bij het kiezen van een goede en betrouwbare adviseur.

Hypotheekrentes vergelijken?

Wat is de hypotheekrente op dit moment? Welke geldverstrekker biedt de laagste rente aan in 2023?

Vergelijk nu alle rentes en ontdek wie de goedkoopste aanbieder is:

Waar kan ik mee helpen?

Heb je na het lezen van de blogpagina vragen over een van de onderwerpen? Stel je vraag en ik neem binnen 1 werkdag contact met je op.

0 reacties